1.400 de lei pentru plata facturilor la energie și vouchere sociale de la Minister

0
62
Plata facturilor

Potrivit unui comunicat al Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene (MIPE). Începând cu 2023, românii vulnerabili vor primii 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie și vouchere sociale.

Potrivit Agerpres.ro, MIPE va acorda romanilor vulnerabili sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 de lei, de doua ori pe an. Banii provin din fonduri europene. Poșta Română se va ocupa de emiterea și distribuirea cardurilor pentru încasarea ajutoarelor.

Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene va continua să finanțeze şi măsura de acordare a voucherelor sociale pentru achiziția de alimente şi mese calde în valoare de 250 lei. Aceste vouchere se vor acorda o dată la două luni, pe întreg anul 2023. Măsură finanțată tot prin fonduri europene.

Reprezentanții ministerului precizează că în această perioadă prețurile la energia electrică au crescut cu peste 600%. La gazele naturale au crescut cu peste 535%. Energia termică în sistemul centralizat ajungând la peste 400 lei/Gcal.

Lucru care a rezultat ca peste 30% din bugetul unei gospodării cu un venit mediu de 2.000 lei/membru/lună să se aloce achitării facturilor la energie. Din cauza creșterii prețurilor la energie s-au majorat şi prețurile bunurilor de consum. Ceea ce înseamnă că peste 50% din bugetul unei astfel de familii este alocat pentru asigurarea hranei.

Prin MIPE, Guvernul României va finanța acordarea ajutoarelor pentru încălzirea familiilor vulnerabile. Guvernul va continua și finanțarea acordării de ajutoare pentru alimente și mese calde. Măsurile sunt propuse în cadrul a două proiecte de Ordonanță de urgență.

Ce a transmis Marcel Boloș românilor?

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș ne-a transmis că: “Este un moment în care România, ca şi multe alte state europene, se confruntă în cu provocări acute, cu multiple crize care se suprapun. Tocmai de aceea este vital să venim în sprijinul persoanelor vulnerabile, pentru ca toţi românii să treacă cu bine peste această perioadă. Sunt aproximativ 3.000 de lei pe care fiecare beneficiar îi va primi cu siguranţă anul viitor, din fonduri europene, într-un efort al Guvernului de a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Această inițiativă este cea mai importantă de acest gen derulată până acum în țara noastră. Cu un impact deosebit la nivelul grupurilor vulnerabile, măsurile luate contribuind in mod real şi direct la creșterea calității vieții lor şi la diminuarea considerabilă a riscului de excluziune socială, prin asigurarea capacității gospodăriilor de a-și asigura nevoile imediate.”

Când și cum se va acorda sprijinul pentru plata facturilor?

Sprijinul acordat populaţiei vulnerabile pentru compensarea preţurilor la energie va fi în valoare de 1.400 lei şi poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023. Sprijinul va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe.

 • 700 lei/semestru, se acordă în luna Februarie 2023 pentru perioada 1 Ianuarie-30 Iunie 2023.
 • 700 lei/semestru, se acordă în luna Septembrie 2023 pentru perioada 1 Iulie-31 Decembrie 2023.

Cine beneficiază de cei 1.400 de lei pentru plata facturilor?

Conform propunerii de ordonanţă, vor beneficia de banii pentru plata facturilor:

 • Pensionarii sistemului public de pensii,
 • Pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale;
 • Beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale. Cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • Pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • Persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • Familiile beneficiare de alocaţie de susţinere a familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 • familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Lista cu cei ce vor beneficia de acest sprijin va fi întocmită de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Sprijinul va fi acordat sub forma unui voucher tipărit şi distribuit de către Compania Naţională “Poşta Română” S.A, fără valoare nominală, cu valabilitate pe teritoriul României.

Titularului i se oferă dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea preţului la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv:

 • energie electrică
 • energie termică centralizată
 • gaze;
 • butelie;
 • lemne pentru foc;
 • păcură;
 • peleți;
 • alte materiale de încălzire.

Beneficiarii ajutorului vor putea plăti cu cardul de energie, prin serviciul de mandat poştal asigurat de Poşta Română, datorii curente şi/sau restante către furnizorii de energie.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte. Listele detaliate cu persoanele/ familiile care au dreptul să primească acest ajutor vor fi comunicate Poştei Române de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 şi Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate.

Potrivit unui alt proiect de Ordonanţă de urgenţă publicat pe site-ul ministerului. În cadrul acestor programe, Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene va finanța tichetele sociale în valoare de 250 lei la 2 luni, pentru alimente şi mese calde.

Listele cu persoanele care vor beneficia de aceste ajutoare vor fi stabilite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Cine va beneficia de aceste vouchere?

Potrivit propunerii de act normativ, vor avea dreptul la vouchere sociale:

 • Pensionarii sistemului public de pensii;
 • Pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale;
 • Beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale. Ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei, pentru tranşele din anul 2022,. Respectiv venituri mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranşele din anul 2023;
 • Persoanele – copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu. Ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei pentru tranşele din anul 2022. Respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranşele din anul 2023;
 • Familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022.Respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranşele din anul 2023;
 • Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022. Respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranşele din anul 2023;
 • Familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Veniturile menţionate sunt cele nete, determinate prin adunarea tuturor veniturilor pe care le poate avea o persoană:
 • Pensii din acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
 • Venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special;
 • Venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
 • Venituri din premii şi jocuri de noroc;
 • Venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor elibera noi suporturi electronice pentru beneficiarii noi introduși de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Din ultimele liste comunicate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale reiese că distribuția și alimentarea cardurilor poate fi realizată până la data de 31 Martie 2024.